Maskava!

Politika - sarežģīta, nesaprotama, bet domāju ka ar laiku daudzas lietas atrisināsies un uzlabosies. Es braucu uz Maskavu, uz izstādi World Food 2014. Gribu parādīt kā Latvijā izgatavo garšīgus dzērienus no bērzu sulām. Bērzu sula - ļoti tuva dvēselei gan Latvijā, gan Lietuvā, gan Baltkrievijā, gan Krievijā, gan Ukrainā, gan Taivānā. Es gribu teikt ka bērzu sula ir miera dzēriens. Miers sirdī, mājās, pasaulē.
Vedīšu un rādīšu savu bērzu sulas dzērienus - raudzēto sulu, bērzu sulas vīnu, pēc tradicionālās šampānieša metodes ražoto putojošo bērzu sulas vīnu.
Uz tikšanos Maskavā, World Food 2014! Paviljons nr. 3, Nacionālais Latvijas stends nr. J803

Politics - it's complicated and incomprehensible, but I believe that in time things will work out and improve. I am travelling to Moscow to the World Food 2014 trade show. I want to show how Latvia can create tasty beverages from birch juice. Birch juice - something well known in Latvia, as well as in Lithuania, Byelorussia, Russian, Ukraine and even Taiwan. I'd like to think birch juice is peace juice. Peace for the heart, the home, the world.
I'll be presenting my birch juice beverages - fermented birch juice, birch wine and, prepared in the traditional champagne method, a sparkling birch wine.
See you in Moscow at World Food 2014. Pavilion Nr. 3, Stand nr. J803.

Политика сложная, непонятная, но думаю, что со временем многое разрешится и улучшится. Я еду в Москву, на выставку «World Food 2014» . Хочу показать, что в Латвии производят вкусные напитки из берёзового сока. Берёзовый сок очень близок душе, как в Латвии, так и в Литве, Белоруссии, России, Украине и Тайване. Я хочу сказать, что берёзовый сок - напиток мира, спокойствия. Мир в сердце, дома, во всём мире. Привезу и покажу свои напитки берёзового сока - квас из берёзового сока, вино из берёзового сока, и игристое вино из берёзового сока, изготовленное по традиционному методу изготовления шампанского.  
До встречи в Москве на «World Food 2014»! - Павильон №3, Номер стенда J803.