Februāra pavasaris / Spring in February

Ir kārtējais pavasaris, kad februāra vidū var jau tecināt sulas. Šodien, 19. februārī 2015. gadā, ieurbu kļavā un sula jau tek. Izskatās, ka varētu sulas sezona būt ļoti līdzīga kā 2014. gadā. Bērzs varētu sākt tecēt jau marta vidū. Gaidīsim, redzēsim. Bet ir īstais laiks tam gatavoties un te ir urbšanas komplekts.
Februāra mēneša beigās došos uz Los Angeles, lai uzlādētos bērzu sulu sezonai un apskatītu tehniskos risinājumus bērzu sulu saglabāšanai. Marta beigās dodos uz Londonu, uz izstādi. Ļoti ceru jau parādīt jaunos bērza sulas produktus UK tirgum.
Lai jauka pavasara gaidīšana ;)
This is February when we already can feel the spring. In 19. of february i drilled / tapped first maple tree to get the sap. Seems that birch sap harvest season will be very similar like last year and we can start tap birch trees in middle of march. If you want get your own sap from maple or birch trees in your yard or forest just let me know and you can buy this special tree set.
In end of February i will visit Los Angeles, I will get inspired for new birch season. Also I will looking for new solutions to keep birch sap always fresh. In end of March i will go to London and will participate in IFE food and drink expo 2015. Cheers ;)