Beidzot!

Super, beidzot esmu nosūtījis pirmo jūras konteineru ar bērzu sulām uz Taivānu. Esam neizsakāmi laimīgi un piekusuši. Āzijā bērzu sula ir zināma un to sauc par Dieva dzērienu. Cerams viņiem patiks un, ja arī kāds cits vēlas iegadāties Taivānā sulu, lejā bildēs ir redzama etiķete ar kontaktiem :)
Šogad vispār ir neparasti liela interese par bērzu sulām, saņemam pieprasījumus no Šveices, Anglijas, Beļģijas. Un joprojām turpinām sūtīt sulas klientiem arī uz Vāciju. Septembrī plānojam piedalīties Maskavā, izstādē WorldFood.
Fantastiski, ka cilvēki no dažādām pasaules malām meklē to, kas ir raksturīgs un īpašs mums.
Ilgs laiks ir pagājis kopš pēdējā ieraksta, bet biju tik ļoti aizņemts ar Taivānas pasūtījumu, ka daudz laika neatlika. Tik vien kā biju izrāvies uz Venēciju lai pabrauktu pa kanālu, apmeklētu vīna darītavas.
Pašlaik notiek ļoti aktīva tūrisma sezona un stāstu par bērzu sulām savā pagrabā. Vadu arī izbraukumu ekskursijas ārzemnieku grupām, pēdējā bija priekš Beļģiem uz milzīgā katamarāna WildCat 65
Šo sestdien un svētdien (7. 8. jūnijs) ir lielie svētki Brīvdabas muzejā, tirgošos ar saviem produktiem. Būšu pretī estrādei. Nāciet, būs putojošie vīni, sīrups, sulas, tecināšanas komplekti.
Lai mums visiem, ražena, atpūtām un piedzīvojumiem bagāta vasara!

Super! I have finally sent my first shipment of birch juice to Taiwan. We can’t describe how happy and tired we are. They have heard of birch juice in Asia and call it the Nectar of the Gods. We hope everyone enjoys it, and for those of you in Taiwan who wish to get some juice, the contact information is located on the label in the photo below.
This year we have had enormous interest in birch juice – we have had requests from Switzerland, England and Belgium. We continue to send juice to our clients in Germany. In September we plan to participate in the World Food trade show in Moscow.
It’s fantastic to see people from around the world appreciate that which is characteristically and uniquely Latvian.
It’s been a while since my last entry, but I have been so busy with the Taiwan order that I haven’t had much free time. The only thing I managed was a short trip to Venice, where I rode around the canals and visited some wineries.
Currently, it’s a busy time for tourism, and I spend time in my cellars describing the birch juice process. I also lead tours for foreign groups – my latest was a group from Belgium on the giant catamaran Wild Cat 65.
This Saturday and Sunday (June 7 and 8) the Open-air Ethnographic Museum is hosting a huge market and I’ll be there selling my wares. Find me directly across from the stage. Come and check out my sparkling wine, syrup, juice and tree-tapping kits.
Have a fruitful summer full of relaxation and experiences!